WSOY:n yhtiökokous vahvisti tänään WSOY:n tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 1998 sekä hyväksyi hallituksen voitonjakoesityksen. Osinkoa jaetaan 10,25 mk osakkeelta.

Tänään perjantaina 16.4. Helsingissä pidetty Werner Söderström Oyj - WSOY:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä hyväksyi hallituksen voitonjakoesityksen. Osinkoa päätettiin jakaa 10,25 markkaa osakkeelta eli yhteensä 123 miljoonaa markkaa. Werner Söderström Osakeyhtiön kirjallisuussäätiölle päätettiin lahjoittaa 150.000 markkaa.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille huhtikuun 28. päivänä 1999.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle kuluneelta tilivuodelta 1998.

Werner Söderström Oyj - WSOY, Sanoma Osakeyhtiö, Helsinki Media Company Oy ja kahta viimeksi mainittua omistava Oy Devarda Ab sulautuvat 1.5.1999 kombinaatiosulautumisessa Sanoma-WSOY Oyj:ksi.

Hallintoneuvoston erovuorossa olleet jäsenet Jorma Hämäläinen, Leena Kartio ja Jaakko Rauramo valittiin uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy, kun sulautumisesta johtuvat hallintoneuvoston tehtävät ovat tulleet suoritetuiksi.

Tilintarkastajiksi valittiin kauppatieteiden maisteri, KHT Tauno Haataja ja kauppatieteiden maisteri, KHT Björn Renlund sekä varatilintarkastajiksi SVH Pricewaterhouse Coopers Oy KHT-yhteisö ja kauppatieteiden maisteri, KHT Markku Marjomaa.

WERNER SÖDERSTRÖM OYJ - WSOY


Antero Siljola
Pääjohtaja
puh.(09) 6168 200 tai 040 5808 280

Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet