SanomaWSOY-konserniin kuuluvan Werner Söderström Osakeyhtiön kirjapainoyksikön liiketoiminta siirretään kevään kuluessa uuteen osakeyhtiöön, jonka nimi on WS Bookwell Oy. Yhtiöittäminen liittyy 24.11. tiedotettuun rakennejärjestelyyn, jossa WSOY-yhtymän painotoimintaa harjoittavista yksiköistä muodostettiin oma toimialansa.

Uuden yhtiön toimitusjohtajaksi on nimitetty KTM Magnus Breitenstein. Hän on työskennellyt WSOY:n kirjapainoyksikössä vuodesta 1996 alkaen ensin markkinointipäällikkönä ja marraskuun alusta yksikön johtajana.

WS Bookwell Oy:llä on tuotantoyksiköt sekä Porvoossa (monivärilinja) että Juvalla (1-värilinja).Näissä laitoksissa painettiin viime vuonna 21,3 miljoona kirjaa Pohjois-Euroopan markkinoille; noin 40 % tuotannosta menee vientiin. Yksikön liikevaihto 1998 oli 186,5 miljoonaa markkaa ja työntekijöitä oli keskimäärin 307 henkeä. Koko WSOY:n kirjapainoyksikön henkilöstö siirtyy WS Bookwellin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

WS Bookwell Oy on WSOY:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö ja siten osa SanomaWSOY-konsernia. Uuden yhtiön kotipaikka on Porvoo.

WSOY-yhtymän painotoiminnassa on haettu kuluneena syksynä uudenlaista synergiaa muodostamalla siitä oma toimialansa, jota on joulukuun alusta lähtien johtanut toimialajohtaja Pekka Pätynen. WSOY:n painotoimialaan kuuluvat WS Bookwell Oy:n lisäksi mainospainotuotteisiin erikoistunut Lönnberg Painot Oy ja digitaaliseen painamiseen keskittynyt Tummavuoren Kirjapaino Oy. Toimialan liikevaihto on noin 320 Mmk, ja yhtiöiden palveluksessa on yhteensä 500 henkilöä.

SANOMA-WSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet