SanomaWSOY-konserniin kuuluvasta Werner Söderström Osakeyhtiöstä (WSOY) tulee Puolan alansa johtavan multimediayhtiön osakkeenomistaja. Yhtiölle suunnatussa osakeannissa WSOY merkitsee 27,8 % Young Digital Polandin osakkeista. Omistusosuus vastaa 24,9 % yhtiön äänistä.

Young Digital Polandin erityisalueita ovat digitaaliset oppimisympäristöt, erityisesti kielten oppimiseen rakennetut cd-romit ja internetsovellukset, joita on muokattu useiden maiden oloihin. Gdanskissa toimiva Young Digital Poland perustettiin vuonna 1990, ja sen palveluksessa on noin 50 henkeä. Yhtiön liikevaihto vuonna 1998 oli noin 13 Mmk, jonka se pyrkii kaksinkertaistamaan kuluvana vuonna; tulos on ollut jatkuvasti voitollinen. Young Digital Poland tähtää vahvan markkina-aseman saavuttamiseen Euroopassa. WSOY:n kiinnostus yhtiöön perustuu myös Puolan markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

WSOY on Suomen johtava multimediakustantaja, jonka elektronisten kustanteiden liikevaihto nousee tänä vuonna lähelle 20 Mmk. Digitaalisten oppimisympäristöjen rakentamisen merkitys WSOY:n toiminnassa korostuu sen saatua luvan perustaa koulutukseen keskittyvä digitaalinen tv-kanava.

Werner Söderström Osakeyhtiö on Sanoma-WSOY Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, jonka liikevaihto vuonna 1998 oli 1 256 Mmk. SanomaWSOY-konsernin pro forma -liikevaihto vuodelta 1998 oli 7 443 Mmk.

SANOMA-WSOY OYJ


Raija Kariola Lisätietoja:
WSOY:n varatoimitusjohtaja, kirjallinen johtaja Jorma Kaimio, puh. (09) 6168 3358 ja Uudet Mediat -osaston kustannuspäällikkö Mikko Laine, puh.(09) 6168 3557.

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet