Tiikerijakelu Oy tulee Lastannet Holding B.V:n sijaan Sanoma-WSOY Oyj:tä koskevan osakassopimuksen osapuoleksi. Patricia Seppälä, yksi sopimuksen allekirjoittajista, on lahjoittanut Sanoma Osakeyhtiön ja Helsinki Media Company Oy:n (HMC) osakkeita lapsenlapsilleen, jotka ovat ilmoittaneet liittyvänsä osakassopimukseen.

Tiikerijakelu Oy on 29.4.1999 ostanut Lastannet Holding B.V:ltä kaikki tämän omistamat HMC:n osakkeet. Samalla Tiikerijakelu Oy tulee Lastannet Holding B.V:n sijaan osapuoleksi osakassopimukseen, jonka Sanoma-WSOY Oyj:ksi sulautuvien yhtiöiden pääosakkaat allekirjoittivat 14.5.1998. Sekä ostaja että myyjä ovat molemmat Sanoma Osakeyhtiön tytäryhtiöitä. Kaupassa vaihtoi omistajaa 155.244 kappaletta HMC:n K-osakkeita ja 154.179 kappaletta HMC:n E-osakkeita.

Kaupan yhteydessä Tiikerijakelu Oy otti vastatakseen 14.5.1998 allekirjoitetusta sopimuksesta, jolla Lastannet Holding B.V. sitoutui myymään sille tulevat Sanoma-WSOY:n A-osakkeet Suomen Kulttuurirahastolle. Yhteensä 392.239 A-osaketta käsittävä kauppa toteutetaan viikolla 18.

Toimitusjohtaja Patricia Seppälä on ilmoittanut lahjoittaneensa 16.4.1999 lapsenlapsilleen yhteensä 34.454 kappaletta HMC:n K-osakkeita ja 15.546 kappaletta HMC:n E-osakkeita sekä 12.000 kappaletta Sanoma Osakeyhtiön E-osakkeita. Lahjansaajat Christoffer Langenskiöld, Sebastian Langenskiöld, Pamela Langenskiöld, Lorna Noyer ja Alex Noyer ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä Sanoma-WSOY Oyj:n pääosakkaiden välisen osakassopimuksen.

Osakassopimus on julkistettu Werner Söderström Oyj - WSOY:n, Sanoma Osakeyhtiön, Helsinki Media Company Oy:n ja Oy Devarda Ab:n sulautumisesta 15.5.1998 annetun pörssitiedotteen liitteenä.

Werner Söderström Oyj - WSOY, Sanoma Osakeyhtiö, Helsinki Media Company Oy ja kahta viimeksimainittua omistava Oy Devarda Ab sulautuvat 1.5.1999 Sanoma-WSOY Oyj -nimiseksi yhtiöksi.

Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Aarno Heinonen, puh. (09) 122 2000 tai 0400 408 938

WERNER SÖDERSTRÖM OYJ - WSOY


Aarno Heinonen
varatoimitusjohtaja


JAKELU
HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet