SanomaWSOY-konserniin kuuluva Startel Oy perustaa Evli Varainhoito Oy:n, Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy:n ja Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy:n kanssa internetissä julkaistavan rahasto-osuuksien markkinapaikan. Sähköistä markkinapaikkaa hallinnoi Online Funds Oy, jonka perustajat omistavat tasasuuruisin osuuksin. Markkinapaikan osoite on www.rahastot.fi.

Markkinapaikka välittää taloustietoa ja uutisia rahastosijoittamisesta kiinnostuneille yksityishenkilöille ja yhteisöille.

- Startel ja sen julkaisema Taloussanomat haluaa edistää sähköistä kaupankäyntiä ja rahastosijoittamista. Taloussanomien tavoitteena on edistää tervettä taloudenpitoa, johon kuuluu myös yksityishenkilöiden varallisuuden hoidon edistäminen, toteaa Startel Oy:n toimitusjohtaja ja Taloussanomien vastaava päätoimittaja Antti-Pekka Pietilä.

Hänen mukaansa rahastot.fi-palvelu palvelee rahastosijoittajia myös tarjoamalla rahastojen vertailupalveluja eli raiting-palveluja, jotka helpottavat sijoitustuotto-odotusten ja sijoitusriskien suhteuttamista.

Uusi sähköinen markkinapaikka tulee olemaan avoin kaikille Suomessa markkinointiluvan saaneille sijoitusrahastoille, jotka ovat solmineet sopimuksen Online Fundsin kanssa. Rahastot.fi-palvelun tavoitteena on nousta Suomen johtavaksi rahastojen markkinapaikaksi internetissä. Rahastot.fi-palvelu käynnistetään keväällä 2000, jolloin tarjolla on heti n. 100 rahastoa.

Uusi yhtiö saa tulonsa rahastoyhtiöiltä perittävistä merkintä- ja lunastuspalkkioista, hallinnoimispalkkioista ja rahastoyhtiöiden "listauspalkkioista". Asiakkaille ei synny mitään lisäkuluja sähköisen markkinapaikan kautta merkityistä ja lunastetuista rahasto-osuuksista.

Startel tuottaa sisältöpalveluja sijoittajille

Evli, Gyllenberg, Alfred Berg ja Startel omistavat alkuvaiheessa kukin 25 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiön perustajaosakkaat ovat valmiita myymään osan yhtiöstä myös muille halukkaille rahastoyhtiöille. Lisäksi yhtiön avainhenkilöt tulevat yhtiön osakkaaksi.

- Startel toimii uutis- ja ajankohtaistiedon sekä kurssi- ja analyysitietojen tuottajana rahastot.fi-palvelulle noudattaen riippumatonta linjaansa sisällöntuotannossa kuten se on toiminut Uutistoimisto Startelin ja Taloussanomienkin kohdalla, toteaa Pietilä.

Pietilä korostaa, että riippumaton, asiallinen ja nopea taloustieto on jokaisen sijoittajan tärkeimpiä työkaluja.

Kaikille avoin sähköinen markkinapaikka

Kansainvälistä kehitystä seuraten myös Suomessa rahasto-osuuksien markkinat ovat siirtymässä internetiin. Merkintöjen helppous ja nopeus sekä maksamisen vaivattomuus ovat sähköisen kaupankäynnin suurimpia etuja.

Tähän saakka rahasto-osuuksien sähköinen kauppa on tapahtunut lähinnä yksittäisten pankkiiriliikkeiden ja pankkien internetsivuilla. Yleisen ja kaikille avoimen markkinapaikan avaaminen mahdollistaa rahasto-osuuksien hintojen, tuotto-odotusten ja riskien keskinäisen vertailun. Tämä on entistä tärkeämpää, koska rahastosijoittajien määrä kasvaa voimakkaasti samaan aikaan kuin internetin käyttö yleistyy.

- Tarjonnan laajuus tuleekin olemaan tämän markkinapaikan suurin kilpailuetu yksittäisten rahastojen markkinapaikkoihin verrattuna. Rahastot.fi-palvelussa asiakkaat pystyvät lisäksi seuraamaan yhdessä paikassa omistamiensa sijoitusrahastojen kehitystä. Kilpailuetua tuo myös Startelin kattava ja alan johtava taloustieto, Pietilä painottaa.

Rahastokauppa siirtyy internetiin

Rahasto-osuuksien kaupankäynnistä odotetaan suuren osan tapahtuvan tulevaisuudessa internetin välityksellä. Ernst&Youngin pohjoismaisen asset management -tutkimuksen mukaan noin kolmannes rahastomyynnistä siirtyy lähivuosina verkkoon.

Yhteisyritys perustetaan perustajajäsenien nykyisten rahastojen jo olemassa olevien ja uusien asiakkaiden pohjalle.

Startel tuo yhteisyritykseen sisältöosaamisen lisäksi markkinapaikan teknisen toteutuksen osaamista. Pankkiiriliikkeillä on jo nyt osaamista kaupankäyntijärjestelmistä ja niiden käytöstä, jota voidaan hyödyntää uuden yhtiön palvelun kehittämisessä.

- Uusi markkinapaikka tarjoaa täysin uudenlaisen ja kustannustehokkaan jakelukanavan kaikille rahastoyhtiöille ja helpottaa rahastosijoittajien päätöksentekoa oikean sijoitusrahaston valinnassa. Uskon, että rahastot.fi-palvelun tarjoama avoin ja puolueeton rahastoinformaatio sekä kaupankäynnin helppous vauhdittavat pankkitileillä olevien varojen siirtymistä paremmin tuottaviin sijoituskohteisiin, kuten sijoitusrahastoihin, toteaa toimitusjohtaja Jyri Viskari Evli-Rahastoyhtiö Oy:stä.

SANOMA-WSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet