SanomaWSOY:n Startel Oy ja Helsingin Puhelimen Oy Radiolinja Ab perustavat yhteisyrityksen, joka tuottaa taloustietopalveluja langattomiin puhelinverkkoihin ja kiinteälinjaiseen internetverkkoon. Palveluja voidaan käyttää mm. WAP-puhelimilla käyttöpaikasta ja -ajankohdasta riippumatta. Uuden yrityksen nimi julkistetaan lähiviikkoina rekisteröinnin tapahduttua.

Startelin ja Radiolinjan uusmediayhteistyö luo uuden sähköisen taloustiedon palvelukokonaisuuden, joka tuodaan markkinoille kevään 2000 aikana. Uusi taloustiedon portaali tarjoaa laajoja uutis- ja taustatietopalveluja yrityksille ja yksityishenkilöille.

Yhteistyöllä strateginen pohja

SanomaWSOY on Suomen johtava sisällöntuottaja ja Radiolinja mobiiliverkkojen huippuasiantuntija. Yhteistyö luo kokonaan uudenlaisia toimintamahdollisuuksia mediatalon ja verkko-operaattorin välille. Uusmediayhtiön perustaminen on pitkän ajan strateginen ratkaisu, harppaus kohti sähköistä kustantamista, sisällöntuotannon ja sähköisten jakelukanavien strategista yhteistyötä. SanomaWSOY panostaa näin entistä enemmän uusmediaan ja Helsingin Puhelin -konserni laajentaa toimintaansa perinteisestä puhelinyhtiötoiminnasta.

- Uusi yritys liittyy SanomaWSOY:n kasvustrategioihin ja tavoitteeseen tulla myös uusmedia-alalla johtavaksi sisällöntuottajaksi. Samalla se vahvistaa SanomaWSOY:n syksyllä julkistamaa internetstrategiaa, joka tavoitteena on luoda laajoja palvelukokonaisuuksia erilaisille kuluttajaryhmille, sanoo SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Jaakko Rauramo.

- Radiolinja panostaa voimakkaasti uusiin langattomiin jakeluteihin, jotka tarjoavat uusia palvelumuotoja niin taloustiedon kuin muunkin hyötytiedon käyttäjille. Langattomien verkkojen liikevaihto on jo ylittänyt kiinteiden verkkojen liikevaihdon ja kasvaa tulevaisuudessakin sitä selvästi nopeammin. Tietoyhteiskunnan nopea kehittyminen edellyttää, että palvelut ovat saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta, toteaa Helsingin Puhelimen toimitusjohtaja Matti Mattheiszen.

- Kumpikin yritys antaa yhteistyöhön parhaan osaamisensa siten, että kilpailuvalteiksi muodostuvat erinomainen sisältö ja ensiluokkaiset langattomat verkkoyhteydet, toteaa Radiolinjan hallituksen puheenjohtaja Jarmo Kalm.

Omistus 60 - 40

Startel omistaa uudesta uusmediayhtiöstä 60 % ja Radiolinja 40 %. Yhtiön oma pääoma on 35 miljoonaa markkaa. Yrityksen palvelukseen tulee alkuvaiheessa noin 10 henkilöä, mutta lukumäärän suunnitellaan kasvavan nopeasti. Ensimmäisen vuoden liikevaihdoksi ennakoidaan 7 - 8 miljoonaa markkaa.

Yleisen arvion mukaan langattomien puhelinten liikenneminuuttimäärät vähintään kaksinkertaistuvat seuraavan viiden vuoden aikana. Tekstipalvelujen käytön arvioidaan kasvavan vielä huomattavasti nopeammin.

Nyt perustetun uusmediayrityksen palveluja myydään jatkossa mm. Radiolinjan ja Helsingin Puhelimen myymäläverkkojen kautta, Radiolinjan mobiiliportaalissa ja Helsingin Puhelimen muissa verkkopalveluissa.

Uusmediayritys luo SanomaWSOY:n sähköisen kustantamisen, verkkopalvelujen ja uusmediatoiminnan kärkiyhtiölle Startelille aikaisempaa paremmat edellytykset tuottaa myös sähköiseen kaupankäyntiin liittyviä palveluja. Radiolinjalle uusmediayritys tarjoaa mahdollisuuden yhdistää mobiiliportaalin kehitystoiminta ja sisältöjen luominen.

Perustettu yhtiö vastaa jatkossa myös Taloussanomien verkkopalvelun teknisestä toteutuksesta sekä tuottaa ja kehittää sen laajoja lisäpalveluja. Yhtiö huolehtii lisäksi Startelin ja Helsingin Puhelimen syksyllä julkistetun yhteisen, pk-yrityksille suunnatun internetpalvelun toteuttamisesta, osallistuu WAP-palveluiden sisällöntuottamiseen sekä kehittää sähköisiä julkaisujärjestelmiä.

- Startel on kehittänyt taloustiedon verkkopalvelujaan tosissaan kaksi ja puoli vuotta. Olemme saaneet arvokasta kokemusta ja asiakaspalautetta niin sisällöstä kuin markkinoinnistakin. Olemme testanneet aidossa markkinaympäristössä toimintamallia, jonka pohjalta uusmediayhtiö saa hyvät lähtökohdat menestyä, toteaa Startelin toimitusjohtaja Antti-Pekka Pietilä. Palveluja ja toimintamalleja on kehitetty yhdessä TietoEnator Oyj:n kanssa. Niiden soveltuvuutta markkinoille on haluttu testata ja kokeilla ennen kaupallistamista ja laajaa markkinointia.

SANOMA-WSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet