Sanoma-WSOY Oyj on merkitty kaupparekisteriin 1.5.1999. Sulautuvien Helsinki Median, Sanoma Osakeyhtiön ja WSOY:n liiketoiminnot on yhtiöitetty 30.4.1999. Sulautuvien yhtiöiden Rautakirja-osakkeet ovat siirtyneet niiden liiketoimintaa jatkaville tytäryhtiöille. Rautakirja Oyj:stä on tullut Sanoma-WSOY Oyj:n tytäryhtiö. Kasvua etsitään nykytoimintoja lähellä olevilta alueilta sekä kansainvälistymisestä.

Rekisteröinti

Sanoma-WSOY Oyj:n perustaminen on merkitty kaupparekisteriin 1.5.1999 ja yhtiön toiminta on alkanut. Yhtiön kaupparekisterinumero on 760.638. Yhtiön osakepääomaksi on vahvistettu 363.803.990 markkaa.

Yhtiöittäminen

Sulautuvien Helsinki Media Company Oy:n, Sanoma Osakeyhtiön ja Werner Söderström Oyj - WSOY:n liiketoiminta, sijoitus- ja kiinteistöliiketoimintaa lukuun ottamatta, on siirretty tätä varten perustetuille, sulautuvien yhtiöiden liiketoimintaa jatkaville tytäryhtiöille 30.4.1999. Siirrot on toteutettu elinkeinoverolaissa tarkoitetulla liiketoimintasiirrolla.

Rautakirja tytäryhtiöksi

Liiketoimintojen yhtiöittämisen ja sulautumisen seurauksena SanomaWSOY:n tytäryhtiöiden Sanoma Osakeyhtiön ja Werner Söderström Osakeyhtiön omistus Rautakirja Oyj:stä on yhteensä 54,74 prosenttia äänistä ja 54,66 prosenttia osakkeista. Näin ollen Rautakirja Oyj:stä tulee Sanoma-WSOY Oyj:n konserniyhtiö. Konsernisuhteen syntyminen ei vaikuta Rautakirja Oyj:n eikä sen osakkeenomistajien asemaan.

SanomaWSOY-konsernin Rautakirja Oyj:n omistuksen jakauma ja osakelajikohtainen osuus äänimäärästä ja osakepääomasta ovat liitteenä.

Kasvun ja kehityksen painopistealueet

SanomaWSOY etsii kasvua nykytoimintoja lähellä olevilla toimialueilla Suomessa sekä kansainvälistymällä. Kansainvälistyminen tapahtuu ensisijaisesti lähimarkkina-alueilla.

Nykyliiketoimintojen kehittämisen lisäksi erityisiä kasvun painopistealueita ovat mm. oppiminen, yritystieto, erikoiskustantaminen ja erityissektoripalvelut.

Konserni panostaa myös teknisen kehityksen mukanaan tuomiin uusiin liiketoiminta-alueisiin ja toimintatapoihin kuten internet- ja intranet-viestintään, sähköiseen kauppaan sekä asiakasrekisterien hallintaan. Digitaalitelevisio ja -radio tarjoavat myös uusia kasvumahdollisuuksia.

Eräs painopistealue on kansainvälinen aikakauslehtikustantaminen, jolla alueella kasvua etsitään Euroopan laajuisesti.

Yritysostojen lisäksi pitkäaikaiset yhteistyösopimukset sekä osakkuus- että yhteisyrityssuhteet kuuluvat konsernin toimintatapoihin.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jaakko Rauramo, Sanoma-WSOY Oyj, puh. 0105 19 5020

SANOMA-WSOY OYJ


Jaakko Rauramo
toimitusjohtaja


JAKELU
HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

LIITE

Rautakirja Oyj:n osakepääoma on 129.600.000 markkaa, josta A-osakkeiden osuus on 108.000.000 markkaa ja B-osakkeiden osuus 21.600.000 markkaa. A-osakkeiden äänimäärä on yhteensä 108.000.000 ääntä ja B-osakkeiden 1.080.000 ääntä.