Sanoma-WSOY Oyj:ksi sulautumassa olevat yhtiöt, Werner Söderström Oyj - WSOY, Sanoma Osakeyhtiö, Helsinki Media Company Oy ja kahta viimeksimainittua omistava Oy Devarda Ab, ovat tänään jättäneet Helsingin Pörssiin listalleottohakemuksen edellä mainittujen yhtiöiden sulautumisen seurauksena syntyvän, sulautumissuunnitelman mukaan 1.5.1999 toimintansa aloittavan Sanoma-WSOY Oyj:n lukuun.

Sanoma-WSOY hakee molempien osakesarjojen, A- ja B-osakkeiden, noteerausta Helsingin Pörssin päälistalla 3.5.1999 alkaen. Werner Söderström Oyj - WSOY:n osakkeilla käydään kauppaa 30.4.1999 saakka.

Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Aarno Heinonen, puh. (09) 6168 219 tai 0400 408 938.

WERNER SÖDERSTRÖM OYJ - WSOY


Aarno Heinonen
varatoimitusjohtaja

JAKELU: HEX Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet