Tulevaan Sanoma-WSOY-konserniin kuuluvat yhtiöt Werner Söderström Oyj - WSOY, Sanoma Osakeyhtiö, Helsinki Media Company Oy sekä Oy Ruutunelonen Ab, ovat tänään jättäneet valtioneuvostolle toimilupahakemukset neljästä uudesta digitaalisesta televisiokanavasta.

Digitaalitelevision kehitykselle on tärkeää toiminnan nopea käynnistäminen ja mahdollisimman lyhyt siirtymäaika analogiatekniikasta digitaalitekniikkaan. Edellytyksenä tälle on katsojia kiinnostavan palvelukokonaisuuden luominen, johon Sanoma-WSOY:tä edustavat toimiluvan hakijat haluavat aktiivisesti osallistua yhteistyössä muiden hakijoiden kanssa.

Uusien digitaalisten kanavien hakemukset ovat

- Helsinki Median hakemus maksulliselle elokuvakanavalle - Helsinki Median hakemus maksulliselle urheilukanavalle - WSOY:n hakemus valtakunnalliselle koulutuskanavalle - Sanoma Osakeyhtiön hakemus Helsingin seudun paikallistelevisiokanavalle.

Lisäksi Sanoma-WSOY hakee Neloselle digitaalista tv-toimilupaa sekä jatkoa Nelosen analogiselle tv-toimiluvalle.

Helsingin seudun paikallistelevisiokanavalle Sanoma Osakeyhtiö hakee myös analogista tv-toimilupaa.

Nelosen digitaalista versiota ja Helsinki Median elokuvakanavaa koskevat hakemukset liittyvät Nelosen nykyiseen toimilupaan sisältyvään velvoitteeseen kahden digitaali-tv-kanavan käynnistämisestä.

Nelosen digitaaliselle versiolle ja maksullisille kanaville haetaan yhden kokonaisen kanavanipun (multiplexin) hallinnointia eräiden muiden toimilupaa hakevien maksullisten kanavien kanssa. Hallinnointimalli mahdollistaa kanavanipun sisältämän bittimäärän dynaamisen jakamisen eri kanavien välillä ohjelmatyypin ja vuorokaudenajan mukaan.

WSOY, Sanoma Osakeyhtiö, Helsinki Media ja kahta viimeksi mainittua omistava Oy Devarda Ab sulautuvat 1.5.1999 Sanoma-WSOY Oyj:ksi.

WERNER SÖDERSTRÖM OYJ - WSOY

Aarno Heinonen varatoimitusjohtaja SANOMA OSAKEYHTIÖ

Seppo Kievari varatoimitusjohtaja

HELSINKI MEDIA COMPANY OY

Tapio Kallioja toimitusjohtaja

JAKELU: HEX Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Tapio Kallioja, Helsinki Media, puh. (09) 120 4200 tai 0400-406 236, tapio.kallioja@helsinkimedia.fi.