Sanoma Osakeyhtiön tytäryhtiö Arnedo Oy on tänään, 4. päivänä kesäkuuta hankkinut yhteensä 47.990 Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osaketta ja 1.064.702 II-sarjan osaketta, mikä vastaa yhteensä 34,1 % Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakemäärästä ja 9,4 % yhtiön äänimäärästä. Kauppahinta oli noin 150 mk I-sarjan osakkeelta ja noin 125 mk II-sarjan osakkeelta.

Arnedo Oy:n omistavat Sanoma-WSOY Oyj:n tytäryhtiö Sanoma Osakeyhtiö (60 %), Janton Oyj (20 %) sekä Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj (20 %). Hankitut Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeet olivat ennen omistusjärjestelyä pääasiassa Sanoma Osakeyhtiön, Kymen Viestintä Oy:n, Janton Oyj:n pääomistajien, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n ja sen pääomistajan Reino Laakkosen sekä hänen perheensä hallussa.

Arnedo Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja Sanoma Osakeyhtiön varatoimitusjohtajan Martti Ojareksen mukaan järjestelyssä on kysymys Väli-Suomen lehtiyhtiöiden välisen yhteistoiminnan lisäämisestä ja kehittämisestä. Pidemmällä aikavälillä järjestelyllä pyritään lisäksi turvaamaan puitteet Väli-Suomen lehtiyhtiöiden kannattavalle toiminnalle, arvonnousulle sekä itsenäiselle ja paikalliselle omistukselle. Tämän vuoksi Sanoma Osakeyhtiö tulee lähitulevaisuudessa tarjoamaan omistusosuudestaan Ilkka-Yhtymä Oyj:n ja Keskisuomalainen Oyj:n ostettavaksi yhteensä 40 % Arnedo Oy:n osakekannasta.

Lisätietoja antaa Sanoma Osakeyhtiön varatoimitusjohtaja Martti Ojares, puh. (09) 122 4750 tai 040-522 7988.

SANOMA-WSOY OYJ


Jaakko Rauramo
toimitusjohtaja


JAKELU
HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet