Sanoma Osakeyhtiö on tänään kasvattanut Kymen Lehtimedia Oy:n omistusosuutensa sataan prosenttiin Maakuntien Viestintä Oy:n, Suomen Viestintärahoitus Oy:n ja Eteenpäin Osakeyhtiön ilmaistua halunsa luopua omistuksistaan. Kymen Lehtimedia Oy -konsernin liikevaihto vuonna 1998 oli 489 Mmk ja liikevoitto 68 Mmk. Kymen Lehtimedia Oy on kiinnostava yhtiö, joka toimii Sanoma Osakeyhtiön päätoimialalla.

Kymen Lehtimedia kustantaa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella mm. Kymen Sanomia, Kouvolan Sanomia ja Etelä-Saimaata. Lisäksi konsernilla on seitsemän paikallislehteä, yksi ilmaislehti ja kolme painolaitosta sekä varhaisjakelutoimintaa. Venäjän-viennin osuus liikevaihdosta vuonna 1998 oli 225 Mmk.

Kymen Lehtimedian toimitusjohtaja Antti Mäkelä pitää Sanomien tuloa ainoaksi omistajaksi luonnollisena jatkona pitkäaikaiselle yhteistyölle.

Kilpailuvirasto on sille ennakolta toimitetun aineiston perusteella arvioinut, että kaupassa ei tapahdu kilpailuoikeudellista määräysvallan siirtoa.

WSOY, Sanoma Osakeyhtiö, Helsinki Media ja kahta viimeksi mainittua omistava Oy Devarda Ab sulautuvat 1.5.1999 Sanoma-WSOY Oyj:ksi.

Kaupasta annetaan erillinen lehdistötiedote.

Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Martti Ojares, puh. (09) 122 4750 tai 040-522 7988.

SANOMA OSAKEYHTIÖ


Martti Ojares
varatoimitusjohtaja

WERNER SÖDERSTRÖM OYJ - WSOY


Aarno Heinonen
varatoimitusjohtaja

JAKELU: HEX Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet