Werner Söderström Oyj - WSOY:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 16. päivänä huhtikuuta 1999 klo 15.00 Hotel Inter-Continentalin Ballroomissa, Mannerheimintie 46, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 20 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 11.4.1999 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 23.12.1992. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, ettei osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään keskiviikkona 14.4.1999 klo 16.00 joko puhelimitse 09 - 61681, faksilla 09 - 6168 405, sähköpostitse osoitteella aila.wilkman@wsoy.fi tai kirjeitse osoitteella WSOY, PL 222, 00121 Helsinki. Kirjeen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä 9.4.1999 alkaen yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoite Bulevardi 12, 00120 Helsinki. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennös näistä asiakirjoista. Yhtiön vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille osakasluettelossa olevalla osoitteella viikolla 14.

Osingonmaksu

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 10,25 markkaa osakkeelta. Osinko maksetaan 28.4.1999 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 21.4.1999 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

Helsingissä, maaliskuun 19. päivänä 1999


WERNER SÖDERSTRÖM OYJ - WSOY
Hallintoneuvosto


Riitta Numminen
Hallintoneuvoston sihteeri