SanomaWSOY-konserniin kuuluva Helsinki Media Company Oy on lisännyt omistusosuuttaan televisiokanava Nelosesta eli Oy Ruutunelonen Ab:sta. VBH Television Oy myi Helsinki Medialle 10,99 prosentin osuutensa yhtiön osakkeista, eli yhteensä 445 osaketta 22.12.1999 allekirjoitetulla kaupalla. Kauppasummaa ei julkisteta. Kauppa ei vaikuta Helsinki Median tulokseen.

Ruutunelosesta omistavat nyt tehdyn kaupan jälkeen Helsinki Media Company Oy:n 61,01 prosentin osuuden lisäksi tanskalainen Egmont Holding A/S 25,01 prosenttia ja TS-Yhtymä Oy 13,98 prosenttia.

Nelonen on valtakunnallinen televisiokanava, jonka liikevaihto vuonna 1998 oli 134 miljoonaa markkaa. Ruutunelosen televisiotoimilupaa jatkettiin 11.3. 1999 vuoden 2006 loppuun saakka. Lisäksi yhtiölle myönnettiin 23.6.1999 digitaali-tv-toimilupa, joka on voimassa kymmenen vuotta.

Nelosen lähetyksiä voi tätä nykyä seurata noin 80 prosenttia kotitalouksista. Vuoden 1999 aikana 10 - 44-vuotiaat televisiokatsojat ovat viettäneet kello 18 - 23 välisestä katseluajasta jo 30 prosenttia Nelosen kanavalla. Erityisesti kaupunkilaisten osuus katsojista korostuu. Nelosen osuus tv-mainonnasta oli tämän vuoden marraskuussa noin 17 prosenttia.

Ruutunelosen hallituksen puheenjohtaja on Helsinki Median toimitusjohtaja Tapio Kallioja ja toimitusjohtaja on Juha-Pekka Louhelainen.

VBH Television Oy:n omistavat VIP Holding Oy, Firma Brutto Oy ja Headline Oy. Sen hallituksen jäsenet ovat Kalervo Kummola, Lasse Lehtinen, Arto Tuominen ja Jarmo Porola.

SANOMA-WSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet