Suomen Kulttuurirahasto on 3.5.1999 kasvattanut osuuttaan Sanoma-WSOY Oyj:n äänivallasta 1,03 prosentista 6,25 prosenttiin ja osakepääomasta 0,62 prosentista 1,7 prosenttiin. Osakekauppa on tehty Sanoma-WSOY Oyj:n pääosakkaiden välillä 14.5.1998 solmitun osakassopimuksen mukaan, jossa sovittiin että Lastannet B.V. myy sulautumisen voimaantulon jälkeen Suomen Kulttuurirahastolle 392.239 kappaletta Sanoma-WSOY Oyj:n A-sarjan osakkeita.

Suomen Kulttuurirahaston (säätiörekisterinumero 257) omistamien Sanoma-WSOY Oyj:n osakkeiden lukumäärä ja osuus osakkeista ja äänistä ovat 3.5.1999 alkaen seuraavat:

A-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa 20 ääntä ja B-sarjan osakkeella yksi ääni.

Werner Söderström Oyj - WSOY on 29.4.1999 antamassaan pörssitiedotteessa ilmoittanut, että Tiikerijakelu Oy on 29.4.1999 ostanut Lastannet Holding B.V:ltä kaikki tämän omistamat Helsinki Media Company Oy:n osakkeet. Samalla Tiikerijakelu Oy on tullut Lastannet Holding B.V:n sijaan osakassopimuksen osapuoleksi ja sitoutunut myymään sille tulevat Sanoma-WSOY Oyj:n A-sarjan osakkeet Suomen Kulttuurirahastolle.

Sanoma-WSOY Oyj:n pääosakkaiden allekirjoittama osakassopimus on julkistettu Werner Söderström Oyj - WSOY:n, Sanoma Osakeyhtiön, Helsinki Media Company Oy ja Oy Devarda Ab:n sulautumisesta 15.5.1998 annetun pörssitiedotteen liitteenä.

Lisätietoja: johtaja Kerstin Rinne, puh. 0105 19 5050 tai 040 585 8486.

SANOMA-WSOY OYJ


Jaakko Rauramo JAKELU
HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet