WSOY:n ylimääräinen yhtiökokous on tänään 10.8. hyväksynyt WSOY:n, Sanoma Osakeyhtiön, Helsinki Media Companyn ja Oy Devarda Ab:n välisen sulautumissuunnitelman. Muut osapuolet hyväksyivät suunnitelman 29.6.1998. Sulautuminen tulee voimaan 1.5.1999.

Hyväksytyn suunnitelman mukaan Werner Söderström Osakeyhtiö - WSOY, Sanoma Osakeyhtiö, Helsinki Media Company Oy ja viimeksi mainittuja omistava Oy Devarda Ab sulautuvat perustamalla yhdessä uuden vastaanottavan osakeyhtiön, jonka nimi on Sanoma-WSOY Oyj.

Yhtiökokous päätti sulautumisesta yksimielisesti.

Hyväksymällä sulautumissuunnitelman sulautuvien yhtiöiden yhtiökokoukset hyväksyivät uuden yhtiön yhtiöjärjestyksen sekä valitsivat hallituksen ja tilintarkastajat.

Sanoma-WSOY Oyj:n hallituksen muodostavat Aatos Erkko puheenjohtajana, Esko Koivusalo varapuheenjohtajana sekä jäseninä Jane Erkko, Marjukka af Heurlin, Paavo Hohti, L.J. Jouhki, Kyösti Järvinen, Robin Langenskiöld, Rafaela Noyer, Jaakko Rauramo ja Antero Siljola.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö SVH Coopers & Lybrand Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tauno Haataja, sekä KHT Pekka Nikula ja varatilintarkastajaksi KHT Johanna Perälä.

Sanoma-WSOY:n hallitukselle esitetään, että Sanoma-WSOY:n toimitusjohtajaksi nimitetään Jaakko Rauramo ja toimitusjohtajan sijaiseksi Antero Siljola.

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ - WSOY

Antero Siljola Pääjohtaja

Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet