Sanoma-WSOY Oyj:ksi 1.5.1999 sulautuvien yhtiöiden, Werner Söderström Oyj - WSOY:n, Sanoma Osakeyhtiön, Helsinki Media Company Oy:n sekä kahta viimeksi mainittua omistavan Oy Devarda Ab:n, viestintäaikataulut ovat seuraavat:

WSOY:n tilinpäätöstiedote vuodelta 1998 julkistetaan tiistaina 16.3.1999 klo 9.00. Tiedote sisältää pro forma -tilinpäätöksen Sanoma-WSOY:ksi fuusioituvista yhtiöistä.

Sanoma Osakeyhtiön ja Helsinki Median suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset vuosikertomukset julkistetaan viikolla 11. WSOY:n suomenkielinen vuosikertomus julkistetaan viikolla 14 ja englanninkielinen viikolla 15.

Helsinki Median yhtiökokous pidetään tiistaina 6.4.1999 ja Sanoma Osakeyhtiön yhtiökokous keskiviikkona 7.4.1999. WSOY:n yhtiökokous pidetään perjantaina 16.4.1999.

Sanoma-WSOY:n pro forma -osavuosikatsaus, joka perustuu sulautuvien yhtiöiden tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin 1.1. - 30.4.1999, julkistetaan tiistaina 29.6.1999 klo 17.00.

Sanoma-WSOY:n osavuosikatsaus 1.5. - 31.8.1999, joka sisältää myös pro forma -osavuosikatsauksen 1.1. - 31.8.1999, julkistetaan keskiviikkona 20.10.1999 klo 17.00.

WERNER SÖDERSTRÖM OYJ - WSOY

Aarno Heinonen varatoimitusjohtaja

Lisätietoja antaa viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, puh. (09) 6168 506 tai 040 503 5009.

Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet