WSOY:n ylimääräinen yhtiökokous on tänään 29.6. käsitellyt sulautumissuunnitelmaa. Asiasta päätetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.8.1998.

Werner Söderström Osakeyhtiö - WSOY:n, Sanoma Osakeyhtiön, Helsinki Media Company Oy:n ja viimeksi mainittuja omistavan Oy Devarda Ab:n hallitukset allekirjoittivat 14.5. ja 15.5. sulautumissuunnitelman. Sen mukaan yhtiöt sulautuvat uudeksi Sanoma-WSOY Oyj -nimiseksi yhtiöksi. Sulautumisen on tarkoitus tulla voimaan 1.5.1999.

Sanoma Osakeyhtiön, Helsinki Media Company Oy:n ja Oy Devarda Ab:n yhtiökokoukset ovat tänään hyväksyneet sulautumissuunnitelman. WSOY:n osalta päätös sulautumissuunnitelman hyväksymisestä tehdään kahden kokouksen järjestelmällä. WSOY:n tänään pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että toinen ylimääräinen yhtiökokous pidetään 10.8.1998 klo 17.00 Helsingissä, Hotelli Marskissa.

Sulautuvien yhtiöiden hallitukset ovat 29.6.1998 laatineet ja allekirjoittaneet välitilinpäätökset 1.1.-30.4.1998. Välitilinpäätökset vastaavat sisällöltään WSOY:n 12.6.1998 julkistamaa osavuosikatsausta ja Sanoma Osakeyhtiön ja Helsinki Media Company Oy:n 26.6.1998 julkistettuja toimintakatsauksia.

Yhtiöiden tilintarkastajat ovat antaneet lausuntonsa välitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä hallituksen selostuksista. Lausuntojen mukaan välitilinpäätökset antavat sulautumispäätöksen tekemisen kannalta oikeat ja riittävät tiedot tarkastettujen konsernien ja yhtiöiden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi lausuntojen mukaan hallituksen selostukset antavat sulautumispäätöksen tekemisen kannalta oikeat ja riittävät tiedot välitilinpäätöksen jälkeisistä yhtiöiden asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista.

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ - WSOY

Aarno Heinonen varatoimitusjohtaja