Dosentti, kauppatieteiden tohtori Lauri Tenhunen (48 v.) on nimitetty WSOY Oppimateriaalit -yksikön johtajaksi 1.3.1999 alkaen. Tenhunen toimii yksikön tulosvastuullisena johtajana sekä WSOY:n johtoryhmän jäsenenä.

Dosentti Tenhunen siirtyy WSOY:lle Jyväskylän koulutuskuntayhtymän johtajan paikalta. Hän raportoi pääjohtaja Antero Siljolalle.

Werner Söderström Oyj - WSOY

Antero Siljola pääjohtaja

JAKELU: HEX Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet