Toukokuun 1. päivä 1999 toimintansa aloittavan Sanoma-WSOY Oyj:n hallitus on tänään nimittänyt Sanoma-WSOY:n toimitusjohtajaksi Jaakko Rauramon ja toimitusjohtajan sijaiseksi Antero Siljolan.

Sanoma-WSOY:n johtajistoon nimitettiin lisäksi Aarno Heinonen vastuualueenaan hallinto ja talous, Nils Ittonen vastuualueenaan sijoitustoiminta sekä Kerstin Rinne vastuualueenaan lakiasiat ja suunnittelu.

Sanoma-WSOY:n hallitus vahvisti lisäksi, että uuden Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtajaksi tullaan nimittämään Seppo Kievari.

Sanoma-WSOY:n johtoryhmään kuuluvat edellä mainittujen lisäksi Helsinki Media Company Oy:n toimitusjohtaja Tapio Kallioja ja Rautakirja Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen.

Uuden Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtajan Seppo Kievarin sijaiseksi tullaan nimittämään Martti Ojares, Helsinki Media Company Oy:n toimitusjohtajan Tapio Kalliojan sijaiseksi Eija Ailasmaa sekä Werner Söderström Oyj - WSOY:n pääjohtajan Antero Siljolan sijaiseksi Jorma Kaimio.

Werner Söderström Oyj - WSOY, Sanoma Osakeyhtiö, Helsinki Media Company Oy ja Oy Devarda Ab sulautuvat perustamalla uuden vastaanottavan osakeyhtiön Sanoma-WSOY Oyj:n. Sulautuminen tulee voimaan 1.5.1999.

Werner Söderström Oyj - WSOY

Antero Siljola Pääjohtaja

Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet