Werner Söderström Osakeyhtiö - WSOY:n kanssa Sanoma-WSOY Oyj:ksi sulautumassa olevat Helsinki Media ja Sanoma Osakeyhtiö ovat sopineet painotoimintaan liittyvistä järjestelyistä TS-Yhtymä Oy:n kanssa.

TAUSTAA

Werner Söderström Osakeyhtiö - WSOY, Sanoma Osakeyhtiö, Helsinki Media Company Oy ja Oy Devarda Ab ovat sopineet sulautuvansa perustamalla uuden yhtiön, jolle ehdotetaan toiminimeä Sanoma-WSOY Oyj. Sulautumissuunnitelma on 29.6.1998 hyväksytty kolmen viimeksi mainitun yhtiön yhtiökokouksessa ja esitelty WSOY:n yhtiökokouksessa. WSOY:ssä asia käsitellään kahdessa yhtiökokouksessa. Toinen käsittelykerta on 10.8.1998. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 1.5.1999.

HELSINKI MEDIAN JA TS-YHTYMÄN PAINOYHTEISTYÖ

Helsinki Media Company Oy ja TS-Yhtymä Oy ovat tänään solmineet esisopimuksen, jonka mukaan molempien konsernien kaupalliset painotoiminnot yhdistetään 1.1.1999 alkaen. Näin muodostuvan uuden painokokonaisuuden emoyhtiö on Hansaprint Oy, jonka sataprosenttiseksi tytäryhtiöksi tulee yhtiöitettävä Helsinki Media Paino. TS-Yhtymä omistaa uudesta kokonaisuudesta 60 prosenttia ja Helsinki Media 40 prosenttia.

Yhdistymisen tuloksena syntyy painoalan yritys, jolla tulee olemaan hyvät edellytykset toimia myös kansainvälisesti muun muassa vientipainona muihin Pohjoismaihin, Venäjälle ja Baltiaan. Kokonaisuuden liikevaihto noussee vuonna 1999 noin 700 miljoonaan markkaan ja henkilöstömäärä on runsaat 600. Painon päätuoteryhmiä ovat aikakauslehdet, puhelinluettelot, suoramarkkinointituotteet ja tekniset tuotemanuaalit.

Hansaprint Oy:llä on runsaasti aktiviteetteja Venäjällä. Yhdistyminen mahdollistaa entistä suuremmat panostukset tälle alueelle erityisesti ns. gateway-painamisessa ja nopeuttaa tuotannollisten projektien toteutumista Venäjälle.

Hansaprint Oy:n osakkuusyhtiöitä ovat Polytypos Oy, Hansapost Oy ja Newprint Oy.

Uuden Hansaprint Oy:n toimitusjohtajana jatkaa nykyisen Hansaprintin toimitusjohtaja Esa Honka.

SANOMA OSAKEYHTIÖN JA TS-YHTYMÄN PAINOYHTEISTYÖ

Tänään on myös allekirjoitettu aiesopimus TS-Yhtymä Oy:n ja Sanoma Osakeyhtiön välillä sanomalehtien painamiseen liittyvästä yhteistyöstä. Turun Sanomien nykyisen painokoneen peruskorjaukseen liittyen on sovittu, että asennuksenaikaisen tuotantovarmuuden ylläpitämiseksi suunnitellaan ja testataan Turun Sanomien varmistuspainatusmahdollisuus Forssan painossa. Samalla selvitetään Forssan painon soveltuvuus Turun Sanomien jatkuvaa painatusta ajatellen.

Sanoma Osakeyhtiön Sanomalan painon 20-vuotias konekanta joudutaan uusimaan lähivuosien aikana. Sanomalan korvausinvestointi edellyttää myös Forssan painon laajentamista, mikä antaa mahdollisuuden painatusyhteistyöhön Turun Sanomien kanssa. Yhteisenä tavoitteena on siirtää Turun Sanomien painatus Forssan painoon, kun TS-Yhtymän peruskorjatun sanomalehtirotaation kilpailukyky tulevaisuudessa loppuu.

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ - WSOY

Aarno Heinonen varatoimitusjohtaja

SANOMA OSAKEYHTIÖ

Jaakko Rauramo toimitusjohtaja

HELSINKI MEDIA COMPANY OY

Tapio Kallioja toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat: Sanoma Osakeyhtiöön liittyvissä asioissa Toimitusjohtaja, vuorineuvos Jaakko Rauramo, Sanoma Osakeyhtiö, puh. (09) 1221 sekä Helsinki Media Company Oy:hyn liittyvissä asioissa Toimitusjohtaja Tapio Kallioja, Helsinki Media Company Oy, puh. (09) 1201 tai 0400-406 236

Jakelu: Helsingin Arvopaperipörssi Keskeiset tiedotusvälineet