Edistämme yhdeksää YK:n Kestävän kehityksen tavoitetta

Kestävän kehityksen tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17 ja niillä on yhteensä 169 alatavoitetta.  Olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä ja sisällyttäneet  seuraavat yhdeksän kestävän kehityksen tavoitetta Sanoman vastuullisuusohjelmaan (linkit englanniksi):

YK:n Global Compact ‑aloitteen allekirjoittaja

YK:n Global Compact ‑aloitteen kymmenen periaatetta, joissa kuvataan ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaisuuteen liittyviä perusvelvollisuuksia, sisältyvät Sanoman Eettisiin ohjeisiin. Sanoma on aloitteen allekirjoittaja. Eettisten ohjeidemme avulla sitoudumme myös ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, Kansainvälisen työjärjestön julistukseen työelämän perusperiaatteista ja ‑oikeuksista, ympäristöä ja kehitystä koskevaan Rion julistukseen sekä korruption vastaiseen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen. YK:n Global Compact ‑aloitteen kymmenen periaatetta ovat:

Ihmisoikeudet

 • Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.
 • Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä

 • Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.
 • Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.
 • Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.
 • Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö

 • Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.
 • Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.
 • Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruption vastaisuus

 • Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Olemme sitoutuneet seuraaviin media-alan yhteisiin  periaatteisiin

Vahvistamme vastuullisuustyötämme muun muassa seuraavien verkostojen kautta

 • Responsible Media Forum (RMF), johtavien mediayritysten yhteistyöfoorumi, joka tunnistaa alan sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä haasteita ja tarttuu niihin
 • FIBS, Suomen johtava yritysvastuuverkosto sekä FIBS Diversity Charter Finlandin jäsen
 • CLC (Climate Leadership Coalition), suomalaisten yritysten ja tutkimuslaitosten yhdistys, joka pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta

Teemme yhteistyötä muun muassa seuraavien toimialajärjestöjen kanssa