Pitkän aikavälin tavoitteet

Pitkän aikavälin tavoitteet Tavoite   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettovelka/EBITDA* <3,5   2,8 2,5 4,3 3,6 4,7 4,1 4,7
Omavaraisuusaste, % 35–45   41,4 45,7 37,0 41,3 37,2 42,2 39,5
Nettovelkaantumisaste, % <100   79,4 63,8 105,7 78,7 95,7 66,7 77,8
Osinko, % ** Jakaa osinkoina yli puolet konsernin tilikauden tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä   92,2 117,4 69,4 76,9 22,7 61,5 79,2
* Käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä, missä ostettujen ja myytyjen toimintojen vaikutus on eliminoitu, ja missä ohjelmistokustannukset ja julkaisukustannukset ovat EBITDAn yläpuolella.
** Tiedotettu 31.10.2013: Liiketoiminnan muutokseen liittyvien kertainvestointien ja kustannusten vuoksi Sanoman on noudatettava varovaista osinkopolitiikkaa lyhyellä aikavälillä, mikä ennakoi aiempaa pienempää osingonjakoa.