Näkymät

Sanoma antaa ennusteet konsernin tuloskehityksestä vuositasolla.

Aikaisempien vuosien näkymät ja niiden toteutuminen löytyvät arkistosta.

Arkistotiedot tulevaisuudennäkymistä

 

Konsernin näkymät vuodelle 2017​

​Vuonna 2017 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon pysyvän vakaana ja 
operatiivisen liikevoittoprosentin olevan noin 10 %.
 
Näkymät perustuvat olettamukseen, että mainosmarkkinoiden kehitys Hollannissa ja Suomessa on vuoden 2016
kehityksen mukaista.