Näkymät

Sanoma antaa ennusteet konsernin tuloskehityksestä vuositasolla.

Aikaisempien vuosien näkymät ja niiden toteutuminen löytyvät arkistosta.

Arkistotiedot tulevaisuudennäkymistä

 

Konsernin näkymät vuodelle 2017​ (julkaistu 10.4.2017)

Vuonna 2017 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon, mukaan lukien SBS-yrityskauppa, pysyvän vakaana ja operatiivisen liikevoittoprosentin olevan yli 10 %.

Näkymät perustuvat olettamukseen, että mainosmarkkinoiden kehitys Hollannissa ja Suomessa on vuoden 2016 kehityksen mukaista.