Kausiluonteisuus

Mainonnan kehitys vaikuttaa medialiiketoimintojen liikevaihtoon ja tulokseen. Mainostuottojen kertymiseen vaikuttaa esimerkiksi lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. TV-mainonta on Suomessa ja Hollannissa yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä. Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Liiketoimintojen kausivaihtelun vuoksi konsernin liikevaihto ja liikevoitto ovat yleensä selvästi pienimmät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

 

TV

TV* 2010-2015 keskimäärin

 

Liikevaihdon jakauma Liikevoiton** jakauma suhteellinen

* Sisältää Suomen ja Hollannin (ilman yritysoston kauppahintaan kohdistuvia poistoja) TV-liiketoiminnot
** Operatiivinen liikevoitto

 

Aikakauslehdet

Aikakauslehdet* 2010-2015 keskimäärin

 

Liikevaihdon jakauma Liikevoiton** jakauma

* Sisältää Suomen ja Hollannin aikakauslehtitoiminnot 
** Operatiivinen liikevoitto

 

Sanomalehdet

Sanomalehdet sis. digitaalinen liiketoiminta 2010-2015 keskimäärin

 

Liikevaihdon jakauma Liikevoiton* jakauma

* Operatiivinen liikevoitto

 

Oppimateriaalit 

Oppimateriaalit* 2010-2015 keskimäärin

 

Liikevaihdon jakauma Liikevoiton** jakauma suhteellinen

 * Learning-segmentin ydinliiketoiminnot 
** Operatiivinen liikevoitto