Sanoman vuosi 2016

Pekka Ala-Pietilä:

Meitä ympäröivä maailma muuttuu nopeasti. Sitä ei voi jättää huomiotta, kun tarkastellaan kulunutta vuotta tai suunnataan katse tulevaisuuteen. Olemme aktiivinen toimija tässä muuttuvassa maailmassa usealla tavalla.

Sisällöllisesti Sanoman toimialoilla, medialla ja koulutuksella, on merkittävä vaikutus siihen, miten yhteiskunta kehittyy ja millaista vuoropuhelua käymme. Meillä on merkitystä.

Liiketoiminnallisesti muutostilanteessa on tärkeää erottaa ne asiat, joihin voi ja joihin ei voi vaikuttaa. Meidän tulee keskittyä niihin asioihin, joihin voimme vaikuttaa. Kun toimimme alueilla, joissa voimme esimerkiksi ohjata muutoksen suuntaa tai kiihdyttää sen vauhtia, tarjoaa muutos mahdollisuuksia menestyä vahvuuksiemme avulla kovassakin myllerryksessä ja paikkoja joissa kasvaa ja voittaa.

Sanoma on viimeisen vuoden aikana muotoutunut siksi mikä se nyt on: kolmen itsenäisen liiketoiminnan kokonaisuudeksi. Suomen sekä Belgian ja Hollannin medialiiketoiminnot ja oppimateriaalitoiminnot viidessä eri maassa ovat kaikki eri vaiheissa omaa muutosmatkaansa. Olemme rakentaneet kaikissa liiketoiminnoissamme vahvat asiakassuhteet ja tunnemme asiakkaamme syvällisesti. Asiakas on muutoksessa sekä sen käynnistävä voima että suunnan määrittäjä.

Jotta voimme vastata asiakkaan tarpeisiin, on olennaista jatkuvasti kehittää omaa tuotekilpailukykyämme ja innovaatiovoimaamme.
Kilpailukykyä tukee myös vahva yrityskulttuuri. Parhaimmillaan kulttuuri syntyy syvällisen ammattitaidon ja oikeanlaisen nöyryyden yhdistelmästä.

Haluan lämpimästi kiittää sekä Sanoman johtoa että henkilöstöä viime vuodesta. Yhtiössä on kyetty tarkentamaan tekemisen suuntaa, asettamaan oikeat tavoitteet sekä toimeenpanemaan muutokset tehokkaasti. Se mitä olemme tänä vuonna saavuttaneet, näkyy myös osakkeen omistajillemme: osakekurssi on kehittynyt positiivisesti ja osingon maksukykymme on vahvistunut.

Toivon, että viihdytte vuosikertomuksemme parissa. Kiitos luottamuksestanne ja tuestanne.

Pekka Ala-Pietilä, hallituksen puheenjohtaja, Sanoma

 

Susan Duinhoven:

Minulla on ilo esitellä teille Sanoman vuosikertomus 2016.

Sanomalla on takanaan onnistuneiden muutosten vuosi. Voisi sanoa, että olemme taas oikeilla raiteilla. Tuloksemme parani kovan työn, monien muutosten ja suurten voittojen mutta myös vaikeiden päätösten seurauksena.

Maailma muuttuu

Vuonna 2016 tapahtui paljon hyvää, mutta maailma muuttui myös yllättävällä, odottamattomalla tavalla. Tällaisina aikoina riippumaton, laadukas media ja koulutus ovat entistäkin tärkeämpiä. Uutisten on kerrottava totuus, annettava taustatietoja ja esiteltävä eri näkökulmia avoimesti, älykkäästi ja rehellisesti. Tarvitsemme vahvoja mediabrändejä, jotka auttavat lukijoita erottamaan laatujournalismin valeuutisista. Tarvitsemme myös oppimateriaaleja, jotka antavat lapsille sekä tietoa että oppimisen työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla he voivat kehittää ja hyödyntää kykyjään täysipainoisesti nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Vaikka media ja oppiminen ovat melko erilaisia liiketoimintoja eikä niistä synny merkittävästi synergioita Sanoman sisällä, niille on yhteistä suurempi tarkoitus. Sanoman yhteiskunnallinen rooli on merkityksellisempi kuin koskaan. Siksi olemme sitäkin kiitollisempia siitä, että taloudellamme on taas vakaa pohja.

Data luo lisäarvoa

Data on keskeistä sekä median että oppimisen liiketoiminnoissa. Sen avulla voimme parantaa asiakas kokemusta. Median osalta se tarkoittaa, että tavoitamme mainostajien kannalta oikeat kohdeyleisöt ja räätälöimme sisältöä ja palveluja kuluttajien tarpeisiin. Oppimisessa sekä opettajat että oppilaat voivat mitata edistystä datan avulla. Meidän on ansaittava asiakkaidemme luottamus ja vaalittava sitä, jotta voimme kerätä ja tallentaa heitä koskevia tietoja. Luottamus on olennaista liiketoiminnassamme, ja suhtaudumme siihen erittäin vakavasti. Asetamme erittäin tiukat vaatimukset tietoturvalle ja yksityisyydensuojalle ja teemme kaikkemme ollaksemme luotettava kumppani asiakkaillemme.

Strategiamme keskittyy asiakkaisiin

Missiomme luoda informatiivista, innostavaa, opettavaa ja viihdyttävää sisältöä on edelleen erittäin ajankohtainen. Muutos antaa meille uusia työkaluja toteuttaa missiotamme jatkuvasti yhä paremmin. Tuemme asiakkaitamme ja vastaamme heidän tarpeisiinsa kaikin tavoin myös tulevaisuudessa.

Median kokonaisvaltainen muutos jatkuu vuonna 2017 ja edellisvuoden trendit voimistuvat. Euroopan talouskehitys näyttää toimintamaissamme hieman paremmalta ja saattaa tukea liiketoimintojamme vuonna 2017. Ja kuten jo totesin, laadukkaan paikallisen sisällön tarve on entistäkin suurempi.

Menestystä yhteistyöllä

Yhtiömme käänne parempaan vuonna 2016 oli odotettua nopeampi erittäin vaikean vuoden jälkeen. Se kertoo yhtiön, brändien ja ennen kaikkia tiimiemme vahvuudesta. Siksi haluan kiittää erityisesti tiimejämme ja työntekijöitämme heidän ammattitaidostaan, asiantuntemuksestaan, sitoutumisestaan ja hyvästä hengestä. Haluan kiittää myös osakkeenomistajiamme ja taloudellisia kumppaneitamme tuesta, ajasta sekä työkaluista muutoksen toteuttamiseksi.

Vuosikertomuksessa käymme läpi viime vuoden saavutuksiamme, joista olemme ylpeitä. Hyviä lukuhetkiä!

Susan Duinhoven, Sanoman toimitusjohtaja