Osakesarjojen yhdistäminen

Sanoma Oyj:llä on yksi osakesarja, jonka kaupankäyntitunnus on SAA1V.

Yhtiön osakesarjat yhdistetiin keväällä 2006. Silloisen SanomaWSOY:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön osakesarjojen yhdistämisestä, yhdistämiseen liittyvästä A-osakkeiden omistajille suunnatusta osakeannista ja yhtiöjärjestyksen muutoksista 3.4.2006.

Osakesarjat yhdistettiin 7.4.2006 ja kaupankäynti yhdelle osakesarjalla alkoi 10.4.2006. Suunnatussa osakeannissa merkityt uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 17.5.2006

Suunnattuun osakeantiin liittyen 4.4.2006 julkaistiin esite, jota täydennettiin 4.5.2006 SanomaWSOY:n osavuosikatsauksella 1.1.–31.3.2006. Esite, esitteen täydennys sekä esitteeseen viittamalla sisällytetty osavuosikatsaus ovat luettavissa arkistossa.