Osake

Sanoman osake (SAA1V) ja yhtiön optiot on listattu NASDAQ OMX Helsingin listalla. Osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus) arvo-osuusjärjestelmään.

Sanoman osake kuuluu NASDAQ OMX Helsingin Kulutuspalvelut-toimialaindeksiin sekä mm. OMX Helsinki Cap, OMX Helsinki- ja OMX GES Sustainability Finland -indekseihin. Yhtiön osake on mukana myös esimerkiksi STOXX-indekseissä, kuten Total Market Index, Media, Nordic ja Global.

Sanoman osake on ollut listattuna 1.5.1999 alkaen. Alussa yhtiöllä oli kaksi osakesarjaa, jotka yhdistettiin keväällä 2006.

Lisätietoja osakesarjojen yhdistämisestä

Sanoman hallituksen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä voimassaolevia sopimuksia.