Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 21.3.2017

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 21.3.2017 klo 14.00 Scandic Park Helsingissä. Osoite on Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 13.00.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 15.3.2017 klo 16.00.

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen Euroclear Finlandin palvelussa:

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Noudata Euroclearin ohjeita. Ilmoittautumisesi on mennyt perille saatuasi siitä vahvistuksen. Voit ilmoittautua myös muilla kokouskutsussa esitetyillä tavoilla.

Palvelun tukema käyttöjärjestelmä on Windows Vista tai sitä tuoreempi. Selaimina tuetaan:
•         Chrome 30 tai sitä tuoreempi
•         IE 8 tai sitä tuoreempi
•         Firefox 27 tai sitä tuoreempi

Yhtiökokous 2017 – Valtakirjamalli, yksityishenkilö

Yhtiökokous 2017 – Valtakirjamalli, yhteisö
 

Tärkeitä päivämääriä

 • Yhtiökokousilmoittautuminen alkaa 7.2.2017 klo 9
 • Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on 9.3.2017
 • Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 15.3.2017 klo 16.00 mennessä
 • Yhtiökokous pidetään tiistaina 21.3.2017 klo 14.00 Scandic Park Helsingissä ‑ äänestyslippujen jako alkaa klo 13
 • Osingonjaon täsmäytyspäivä on 23.3.2017
 • Osingon maksupäivä on 30.3.2017
   

Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto:

Yhtiökokous 2017 – Kutsu Sanoman varsinaiseen yhtiökokoukseen 2017

Tilinpäätös 2016 (julkaistaan 27.2.2017)

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle:

Yhtiökokous 2017 – Asialista

Yhtiökokous 2017 – Voitonjakoehdotus

Yhtiökokous 2017 - Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitukseen 2017 ehdolla olevien henkilöiden esittelyt

Yhtiökokous 2017 – Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta

Yhtiökokous 2017 – Ehdotus omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi

 

Ilmoittautujan tietosuoja

Yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän kautta kerätään Sanoma Oyj:n yhtiökokouksen järjestämisessä hyödynnettäviä tietoja kuten henkilötunnus ja arvo-osuustilinumero. Tietoja käytetään vain osakkeenomistajien tunnistamiseksi ja omistuksen varmistamiseksi. Annettuja tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy.

Yhtiökokous 2017- Tietosuojaseloste

_____________________________________________________

Sanoman ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään kerran vuodessa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään Suomen osakeyhtiölain mukaan sen toimivaltaan kuuluvat asiat sekä yhtiökokoukselle esitetyt asiat. Ylimääräiset yhtiökokoukset kutsutaan koolle käsittelemään yhtiökokoukselle esitettyjä erityisiä asioita.

Suomen osakeyhtiölain mukaan mm. seuraavat asiat kuuluvat yhtiökokouksen päätäntävaltaan:

 • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 • osakepääoman korottaminen tai laskeminen
 • osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien muiden oikeuksien antaminen
 • omien osakkeiden ostaminen
 • päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista
 • tilinpäätöksen vahvistaminen
 • osingonjako / tappioiden kohdentaminen.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen asialistalle

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti myös osakkeenomistaja voi pyytää, että hänen esittämänsä asia käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti yhtiön hallitukselle, ja esitettyjen asioiden tulee kuulua Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen käsiteltäviksi.

Sanoman varsinainen yhtiökokous järjestetään Helsingissä 21.3.2017. Mikäli osakkeenomistaja haluaa tehdä ehdotuksia kokouksen asialistalle, tuli hänen ilmoittaa hallitukselle asialistalle sisällytettäviksi pyytämänsä ehdotukset 10.1.2017 mennessä.

Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen grouplegalaffairs@sanoma.com tai postitse Sanoma Oyj, Lakiasiat, PL 60, 00089 Sanoma

Arkisto varsinaisista yhtiökokouksista:

Yhtiökokous 2016 Yhtiökokous 2015 Yhtiökokous 2014 Yhtiökokous 2013 Yhtiökokous 2012 Yhtiökokous 2011 Yhtiökokous 2010 Yhtiökokous 2009 Yhtiökokous 2008 Yhtiökokous 2007 Yhtiökokous 2006 Yhtiökokous 2005 Yhtiökokous 2004 Yhtiökokous 2003 Yhtiökokous 2002 Yhtiökokous 2001 Yhtiökokous 2000