Tilintarkastajat

Sanoman yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajan vuosittain. Vuonna 2015 konsernin tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. KPMG valittiin yhtiön tilintarkastajaksi ensimmäisen kerran vuonna 2006.

Sanoma maksaa tilintarkastajille laskun mukaan. Tilikaudella 2015 yhteisölle maksettiin yhteensä 1,4 milj. euroa (2014: 2,0 milj. euroa).

Tilintarkastajan palkkiot, milj. euroa 2015 2014
Tilintarkastus -1,2 -1,3
Todistukset ja lausunnot -0,1 -0,1
Veroneuvonta 0,0 0,0
Muut palvelut -0,1 -0,6
Yhteensä -1,4 -2,0